Hvad får du for de 19%?

Du sørger for elarbejdet, VALMI sørger for resten

Forsikringer

I VALMI er der inkluderet de forsikringer der er behov for at kunne drive en god og sikker håndværksvirksomhed samt sikre dig en professionel behandling, hvis uheldet skulle være ude.

 • Lovpligtig arbejdsskadesforsikring
  • Erstatning for tab af erhvervsevne, for varige mén og for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
 • Ansvarsforsikring, dækker blandt andet
  • Person og tingskade op til 20 mio. kr. pr. år
  • Behandling og bearbejdning op til 2 mio. kr. år.
  • Materiale skader og tab op til 2 mio. kr. pr. år
  • Forurening samt afværgeforanstaltninger op til 2 mio. kr. pr. år
 • Sundhedsforsikring
  • Behandling på privathospital
  • Kiropraktor, fysioterapeaut, psykolog behandling ved egen behandler
 • Sygedriftstabsforsikring
  • Ved sygdom eller ulykke, overføres der 26.000kr. pr. måned til virksomheden, ved 100% uarbejdsdygtighed
  • Se den præcise dækning under Sygdom
Skal vi hjælpe dig igang?
Skal vi hjælpe dig igang?